چاپ ست اداری

ست اداری ، پاکت ، سربرگ

چاپ ست اداری یکی از مهم‌ترین اصول تبلیغات یک برند و نشانه‌ی حرفه‌ای بودن آن است. ست اداری به مجموعه‌ای از اوراق گفته می‌شود که به منظور انجام مکاتبات رسمی و غیررسمی یک سازمان، شرکت و یا برند تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مجموعه شامل کارت ویزیت، فولدر، سربرگ و پاکت نامه می‌باشد که می‌توان بنا به نیاز، همه یا بخشی از این مجموعه را جهت چاپ سفارش داد.

پاکت A4

پاکت A4 افقی

1,626,000 تومان5,181,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها
پاکت A4 سایز : (۲۲.۶*۳۱.۵) کادر افقی
حداقل تیراژ : ۱۰۰۰ عدد
چاپ : در سمت بیرونی
نوع کاغذ : گلاسه ۱۳۵ گرم
زمان تحویل : ۱۰ روز کاری
چاپ پاکت نامه

پاکت A4 عمودی

1,363,000 تومان5,181,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها
پاکت A4 سایز : (۲۳*۳۰.۵) کادر عمودی
حداقل تیراژ : ۱۰۰۰ عدد
چاپ : در سمت بیرونی
نوع کاغذ : تحریر ۸۰ گرم | گلاسه ۱۳۵
زمان تحویل : ۱۰ روز کاری
پاکت تبلیغاتی

پاکت A5 افقی

859,000 تومان2,793,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها
پاکت A5 سایز : (۱۶.۵*۲۱.۵) کادر افقی
حداقل تیراژ : ۱۰۰۰ عدد
چاپ : در سمت بیرونی
نوع کاغذ : گلاسه ۱۳۵ گرم
زمان تحویل : ۱۰ روز کاری
پاکت a5

پاکت A5 عمودی

727,000 تومان2,793,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها
پاکت A5 سایز : (۱۶.۵*۲۱.۵) کادر عمودی
حداقل تیراژ : ۱۰۰۰ عدد
چاپ : در سمت بیرونی
نوع کاغذ : تحریر ۸۰ گرم | گلاسه ۱۳۵
زمان تحویل : ۱۰ روز کاری
پاکت

پاکت نامه اداری افقی

515,000 تومان2,461,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها
پاکت نامه اداری سایز : (۱۱*۲۲) کادر افقی
حداقل تیراژ : ۱۰۰۰ عدد
چاپ : در سمت بیرونی
نوع کاغذ : تحریر ۸۰ گرم | گلاسه ۱۳۵
زمان تحویل : ۱۰ روز کاری
پاکت کرافت

پاکت کرافت

612,000 تومان4,694,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها
پاکت کرافت سایز : پاکت اداری,A4,A5
حداقل تیراژ : ۱۰۰۰ عدد
چاپ : در سمت بیرونی
نوع کاغذ : کرافت ۸۰ گرم
زمان تحویل : ۱۰ روز کاری
سربرگ

سربرگ A4

516,000 تومان1,855,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها
سربرگ A4 سایز : (۲۹.۷*۲۱) cm
حداقل تیراژ : ۱۰۰۰ عدد
چاپ : یک رو
نوع کاغذ : تحریر ۸۰ گرم
زمان تحویل : ۵ روز کاری
سربرگ اداری

سربرگ A5

259,000 تومان1,037,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها
چاپ سربرگ A5 سایز : (۱۴.۸*۲۱) cm
حداقل تیراژ : ۱۰۰۰ عدد
چاپ : یک رو
نوع کاغذ : تحریر ۸۰ گرم
زمان تحویل : ۵ روز کاری

معرفی خدمات چاپ بازار

28421995 - 021