کارت ویزیت

کارت ویزیت مات،براق،کتان،لمینت

کارت ویزیت ارزان

کارت ویزیت سلفون براق

81,500 تومان322,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها
ابعاد کارت : 5*9
زمان آماده سازی : 2 روز کاری
قیمت : 81500 تومان
کارت ویزیت سلفون مات، چاپ بازار

کارت ویزیت سلفون مات

82,500 تومان332,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها
ابعاد کارت : 5*9
زمان آماده سازی : 2 روز کاری
قیمت : 81500 تومان

کارت ویزیت سلفون مات دورگرد

167,000 تومان599,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها
شروع قیمت از 167000 تومان
سایز : 6*9 با گوشه های گرد
زمان آماده سازی : 7 روز کاری
کارت ویزیت کتان

کارت ویزیت کتان

187,000 تومان615,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها
شروع قیمت از 187000 تومان
سایز : 5*8.5
زمان آماده سازی : 7 روز کاری
کارت ویزیت لمینت براق

کارت ویزیت لمینت براق

320,000 تومان1,250,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها
شروع قیمت از 320000 تومان
سایز : 6*9 با گوشه های گرد
زمان آماده سازی : 10 روز کاری
چاپ کارت ویزیت

کارت ویزیت لمینت مات

405,000 تومان1,650,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها
شروع قیمت از 405000 تومان
سایز : 6*9 با گوشه های گرد
زمان آماده سازی : 10 روز کاری
کارت ویزیت خاص

کارت ویزیت لمینیت برجسته

295,000 تومان1,125,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها
شروع قیمت از 295000 تومان
سایز : 6*9 با گوشه های گرد
زمان آماده سازی : 10 روز کاری

پیشنهاد چاپ بازار

35253902 - 051