محدودیت زمانی ثبت سفارشات آخر سال تهران و شهرستان

مشتریان گرامی با توجه به نزدیک شدن به پایان سال 99 محدودیت زمانی ثبت سفارشات تحویل در تهران و شهرستان به شرح زیر می‌باشد.

کارت‌های ویزیت


کارت ویزیت سلفون براق                       تحویل تهران               99/12/19                     قبل از ساعت 14


کارت ویزیت سلفون مات                       تحویل تهران               99/12/19                     قبل از ساعت 14


کارت ویزیت سلفون مات دورگرد              تحویل تهران               99/12/19                     قبل از ساعت 14


کارت ویزیت کتان                               تحویل تهران               99/12/19                     قبل از ساعت 14


کارت ویزیت کتان                               تحویل شهرستان           99/12/19                     قبل از ساعت 14


کارت ویزیت لمینت براق                       تحویل تهران               99/12/19                     قبل از ساعت 14


کارت ویزیت لمینت براق                       تحویل شهرستان           99/12/18                     قبل از ساعت 13


کارت ویزیت لمینت مات                       تحویل تهران               99/12/19                     قبل از ساعت 14


کارت ویزیت لمینت مات                      تحویل شهرستان           99/12/18                     قبل از ساعت 13


کارت ویزیت لمینت برجسته                  تحویل تهران               99/12/17                     قبل از ساعت 14


کارت ویزیت لمینت برجسته                  تحویل شهرستان          99/12/16                     قبل از ساعت 13


تراکت سایز A6 – A5 – A4 کاغذ گلاسه 135 گرم و تحریر 80 گرم


تراکت سایز A4              تحویل تهران           99/12/19                     قبل از ساعت 14


تراکت سایز A5              تحویل تهران           99/12/19                     قبل از ساعت 14


تراکت سایز A6              تحویل تهران           99/12/19                     قبل از ساعت 14


تراکت سایز A6 – A5 – A4 کاغذ کرافت 80 گرم


تراکت کرافت سایز A4              تحویل تهران           99/12/12                     قبل از ساعت 14


تراکت کرافت سایز A5              تحویل تهران           99/12/12                     قبل از ساعت 14


تراکت کرافت سایز A6              تحویل تهران           99/12/12                     قبل از ساعت 14


پاکت کاغذ گلاسه 135 گرم و تحریر 80 گرم


پاکت نامه اداری                    تحویل تهران           99/12/18                     قبل از ساعت 14


پاکت A4                             تحویل تهران           99/12/18                     قبل از ساعت 14


پاکت A5                             تحویل تهران           99/12/18                     قبل از ساعت 14


پاکت کاغذ کرافت 80 گرم


پاکت نامه اداری کرافت                 تحویل تهران             99/12/16                     قبل از ساعت 14


پاکت A4 کرافت                          تحویل تهران             99/12/16                     قبل از ساعت 14


پاکت A5 کرافت                          تحویل تهران             99/12/16                     قبل از ساعت 14


سربرگ کاغذ تحریر 80 گرم


سربرگ سایز A4                     تحویل تهران             99/12/19                     قبل از ساعت 14


سربرگ سایز A5                     تحویل تهران             99/12/19                     قبل از ساعت 14


برچسب کاغذی با روکش سلفون براق


برچسب سایز ویزیتی                     تحویل تهران             99/12/19                     قبل از ساعت 14


فولدر A4 گلاسه 300 گرم روکش سلفون مات یا براق


فولدر A4 گلاسه 300 گرم                    تحویل تهران             99/12/19                     قبل از ساعت 14

رتبه: 4.8 از 864 رأی

معرفی خدمات چاپ بازار

28421995 - 021